AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

 

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Almenningur situr síðan eftir með hærri þjónustugjöld og lægra þjónustustig.

 

 

míla

Með fyrirhugaðri sölu á dreifikerfi íslenska símakerfisins til erlendra fjárfesta er vegið að almannahagsmunum.  Fjárfestar um heim allan sækja mjög í að fjárfesta í svokölluðum innviðum – þ.e. grunnkerfum hvers samfélags af því þar eru tekjur öruggar og áhætta lítil. Uppbygging var kostuð af skattfé almennings en hagnaðurinn er einkavæddur.

Á Íslandi er starfrækt „þjóðaröryggisráð“ en fæstir vita hvað það ráð gerir.  Árið 2016 samþykkti  Alþingi „Þjóðaröryggisstefnu“ þar sem m.a. er fjallað um „netöryggi og „áframhaldandi uppbyggingu á eigin getu...“ og ennfremur „ógnum við fjármála-og efnahagsöryggi.“  Þrátt fyrir þessa stefnu hafa stjórnvöld setið aðgerðarlaus á meðan greiðslukortamiðlun á Íslandi hefur öll færst í eigu erlendra aðila og nú á meðan unnið er að sölu á grunnkerfi fjarskipta.

Stjórn AFLs Starfsgreinafélags krefst þess að stjórnvöld grípi þegar til aðgerða til að tryggja hagsmuni almennings og stöðvi þegar í stað fyrirhugaða sölu á einni helstu grunnstoðum nútímasamfélags úr landi og leysi kerfið þess í stað til sín og komi í almannaeigu eins það var uppbyggt.  Einnig að koma þegar í stað upp innlendri greiðslukortamiðlun í umsjón Seðlabankans.

Á sama hátt gerir stjórn AFLs þá kröfu til Þjóðaröryggisráðs og alþingis að skilgreindir verði hið fyrsta þeir grunnþættir samfélagsins sem falla undir þjóðaröryggi og almannahagsmuni og ráðstafanir gerðar til að hindra að með þá verði farið sem hvern annan varning á frjálsum markaði. Á þetta m.a. við um öll samgöngumannvirki, fjarskipti, heilbrigðisþjónustu og greiðslumiðlunarkerfi.

Grunnstoðir hvers samfélags hafa verið byggðar upp fyrir almannafé – oft af litlum efnum og með miklum fórnum almennings.  Einkavæðingaræði síðustu áratuga hafa fært þessa innviði í einkaeigu þar sem hagnaðurinn fer allur í vasa auðmanna. Yfirleitt eru þessir „innviðir“ í nánast einokunarstöðu á sínum markaði og samkeppni illmöguleg.

Frekari uppbygging og viðhald innviða er þá komið í hendur einkaaðila og vogunarsjóða frekar en sem stefnumótun stjórnvalda.  Þessi þróun hefur orðið víða um heim og hér á landi er fyrsti fasinn þegar hafinn með einkavæðingu símans og „ohf“ væðingu póstþjónustu og ríkisútvarpsins og hlutafélagavæðingu annarra ríkisfyrirtækja svo sem flugvalla landsins.  Auðmenn á Íslandi sem og erlendis bíða eftir að fá eignarhald á orkufyrirtækjunum og yfirleitt öllu því sem unnt er að hagnast á.

Almenningur situr síðan eftir með hærri þjónustugjöld og lægra þjónustustig.

Samþykkt á fundi stjórnar AFLs Starfsgreinafélags 28. október 2021

Varað við sölu á Mílu

milaÁlyktun miðstjórnar ASÍ um fyrirhugaða sölu á Mílu

Miðstjórn Alþýðusambands Íslands varar sterklega við sölu á grunnneti íslenska símakerfisins úr landi. Innviðir fjarskiptakerfisins eru dæmi um starfsemi sem í eðli sínu ber helstu einkenni náttúrulegrar einokunar þar sem mikill kostnaður við að setja upp slíkt kerfi kemur í veg fyrir samkeppni. Slík einokun getur verið mjög kostnaðarsöm fyrir almenning, fyrirtæki og opinbera aðila þar sem ákvarðanir um verðhækkanir eru teknar einhliða og neytendur eiga ekki í önnur hús að venda. Áhrifin geta oft margfaldast í tilfelli dreifðari byggða.

Um allan heim leitast fjármagnseigendur við að komast yfir samfélagslega innviði þar sem innkoman er stöðug en einnig mögulegt að draga fjármagn út með einföldum hætti. Þar geta skapast óeðlilegir hvatar til að draga úr fjárfestingum og viðhaldi, selja eignir og skilja eftir lítið annað en skel utan um starfsemina. Slík hætta er raunveruleg og í tilviki Mílu er ljóst að íslenskt samfélag sæti uppi með kostnaðinn, auk þess sem röskun á starfsemi Mílu gæti hamlað eðlilegu gagnverki samfélagsins. Áhættan liggur því hjá íslenska ríkinu og þar með íslenskum almenningi, ekki hjá erlendum fjárfestum. Gróði eigenda Símans getur orðið skammgóður vermir, en þar á meðal eru nokkrir lífeyrissjóðir sem samanlagt fara með meirahlutaeign og bera skyldur gagnvart samfélaginu öllu.

Miðstjórn ASÍ krefst þess að stjórnvöld grípi til aðgerða til að tryggja almannahagsmuni í málinu og bæti þannig fyrir fortíðarmistök þegar grunnnet símakerfisins var einkavætt samhliða sölu á Símanum. Hagsmunir sem varða þjóðaröryggi eru aðeins einn hluti af stærra vandamáli. Ekki nægir að vísa til umræðu á vettvangi Þjóðaröryggisráðs sem fram fer fyrir luktum dyrum, enda snertir þetta mál samfélagið allt, uppbyggingu þess og atvinnulíf. Stjórnvöldum ber að standa vörð um grunninnviði landsins og tryggja að þeir séu í samfélagslegri eigu.

Stuðningsyfirlýsing við Eflingu

ASÍ ungStjórn ASÍ UNG lýsir yfir fullum stuðning við Eflingu í baráttu félagsins vegna uppsagnartrúnaðarmanns hjá Icelandair á Reykjavíkurflugvelli. ASÍ UNG telur að með þessari framgöngu Icelandair og Samtaka Atvinnulífsins (SA), sem samkvæmt Eflingu hafa staðið með uppsögninni, er verið að gera alvarlega aðför að uppsagnarvernd trúnaðarmanna á vinnustöðum en sú vernd er grundvallarstoð innan stéttarfélaga til að viðhalda vinnufrið í störfum sínum í þágu félagsmanna.

Skýrt er tekið fram í lögum um stéttarfélög og vinnudeilur (80/1938) að trúnaðarmenn skuli eigi gjalda fyrir störf sín í þágu félagsins eða vera í hættu á að sæta uppsögn vegna slíkra trúnaðarstarfa: Stjórn ASÍ UNG fordæmir þessar aðgerðir Icelandair og afstöðu SA, ekki er hægt að túlka þær á annan hátt en sem aðför að réttindum íslenskra launamanna til að sinna félagsstörfum.

Að lokum skorar ASÍ UNG á Icelandair að draga uppsögnina til baka og gangast við mistökum sínum.

Fyrir hönd stjórnar ASÍ UNG

Gundega Jaunlinina

Formaður ASÍ UNG

Opið fyrir bókanir um jól og áramót

Stakkh

Opnað hefur verið fyrir umsóknir / bókanir í íbúðir og orlofshús félagsins um nk. jól og áramót.  Sótt er um á "mínum síðum" en úthlutað er jafnóðum og umsóknir berast.  Félagsmenn geta ekki bókað sig í sérstaka íbúð en sækja um staðsetningu og íbúðastærð.

Staðfestingagjald er kr. 5.000 og er óendurkræft.  Gjalddagi þess er 2. október en greiða þarf leigu að fullu fyrir 2. desember.  

Viðhorfskönnun AFLs og Einingar Iðju að hefjast

Launakonnun 21

Viðhorfskönnun sem Gallup framkvæmir fyrir AFL Starfsgreinafélag og Einingu Iðju hefst í dag.  Þrjú þúsund félagsmenn þessara tveggja félaga eru að fá í dag eða næstu daga bréf með boði um þátttöku í könnuninni.  Bréfin fara út á íslensku, ensku og pólsku - allt eftir þjóðerni viðtakenda.

Úrtakið eru 1.500 félagsmenn hvors félags sem fengið er með slembiúrtaki úr félagaskrá félaganna. Í bréfinu sem félagsmenn fá er gefin upp vefslóð þar sem unnt er að svara könnuninni en síðan verður ítrekað við þá sem ekki svara - með tölvupósti og/eða símtali.

Síðustu ár hefur þátttaka verið allgóð eða um og yfir 50% svörun. Í boði eru happadrættisvinningar til þeirra sem svara.  20 félagar (10 úr hvoru félagi) fá 15.000 króna gjafabréf þegar könnun er lokið.  Síðan þegar könnun er lokið eru dregnir út 8 vinningar - tveir að verðmæti kr. 150.000, tveir að verðmæti kr.  50.000 og síðan 4 vinningar með vikudvöl í orlofsbústöðum eða íbúðum félaganna utan úthlutunartímabila.

Hluti spurninganna í könnuninni eru hefðbundnar og tengjast stöðu á vinnumarkaði, vinnutíma, dagvinnulaunum og heildarlaunum. Eru félagsmenn hvattir til að hafa launaseðil (september)  við hendina þegar könnuninni er svarað.

Þá er spurt um viðhorf til félaganna, kröfugerð við gerð næstu kjarasamninga, starfsumhverfi, áhrif Covid á starfshlutfall, veikindi og slys, trúnaðarmenn á vinnustöðum, réttindi og brot á kjarasamingum og ýmislegt fleira sem félögin kanna meðal félagsmanna með reglubundnum hætti.

Félagsmenn eru hvattir til að taka þátt í könnuninni og þannig aðstoðum við hvert annað í að gera okkur grein fyrir því hvar skóinn kreppir og hvar áherslur félagsmann liggja.

Fyrri kannanir AFLs eru allar fyrirliggjandi á heimasíðu félagsins https://asa.is/afl/um-afl/launakonnun og á sama hátt er hægt að nálgast viðhorfs / launakannanir Einingar Iðju og annarra félaga á heimasíðum þeirra félaga.

einn rettur logo 002            VIRK starfsendurhæfingasjóður     vertuaverdi