AFL starfsgreinafélag

Numer ewidencyjny

Wszyscy mieszkańcy Islandii są zarejestrowani w Biurze Ewidencji Ludności (Þjóðskrá – dosłownie: Rejestr Narodowy) i muszą posiadać 10-cyfrowy numer ewidencyjny, który jest kluczem do islandzkiego społeczeństwa.

Numer ewidencyjny - Kennitala

 • Pierwsze sześć cyfr wskazuje dzień, miesiąc i rok urodzenia danej osoby. W Biurze Ewidencji Ludności są zapisane informacje o miejscu zameldowania, imieniu i zmianach imion, narodzinach, przeprowadzkach, małżeństwach, konkubinatach, rozwodach, zgonie itp.
 • Zagraniczni obywatele muszą obowiązkowo uzyskać numer ewidencyjny w Biurze Ewidencji Ludności (Þjóðskrá). Numer ewidencyjny jest niezbędny, m.in. do otwarcia konta bankowego, zarejestrowania miejsca zameldowania i załatwienia telefonu stacjonarnego.
 • Przedsiębiorstwa (pracodawcy) i instytucje składają podania dla obywateli zagranicznych i mogą też składać podania o numer ewidencyjny dla ich małżonków i dzieci.
 • Firmy ubezpieczeniowe, posiadające prawo do działalności na Islandii, mogą ubiegać się o numer ewidencyjny dla zagranicznych obywateli, z którymi dokonują interesów.
 • Podanie o numer ewidencyjny można złożyć na formularzach dostępnych jak poniżej, które trzeba wydrukować, podpisać i przesłać pocztą.
  Formularz w języku islandzkim. (pdf, 100 kb)
  Formularz w języku angielskim. (pdf 415 kb)
 • Do podania trzeba dołączyć kserokopię paszportu osoby ubiegającej się o numer ewidencyjny, oraz wymienić imię i nazwisko osoby składającej podanie.
  Podanie można wysłać faksem na numer: (+354) 569-2949, albo pocztą na adres:
  Þjóðskrá (The National Registry)
  Borgartúni 24
  150 Reykjavík
  Obcokrajowiec, który uzyskał już numer ewidencyjny, lecz nie uzyskał jeszcze pozwolenia na pobyt, jest tylko uwzględniony w spisie cudzoziemców w rejestrze Þjóðskrá i nie przysługują mu żadne przywileje, dopóki nie uzyska pozwolenia na pobyt oraz adresu zameldowania.

Numer ewidencyjny dla dziecka

 • O numer ewidencyjny dla dzieci trzeba ubiegać się oddzielnie. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o numer dla dziecka musi posiadać pozwolenie na pobyt i być zarejestrowany w rejestrze Þjóðskrá. Samo tylko posiadanie numeru ewidencyjnego nie jest wystarczające.
 • Do podania o numer ewidencyjny dla dziecka trzeba załączyć:
  1 Kserokopię paszportu dziecka.
  2 Kserokopię oryginału aktu urodzenia dziecka.
  3 Kserokopię tłumaczenia aktu urodzenia dziecka, przetłumaczonego na język islandzki przez tłumacza przysięgłego (nie ma obowiązku tłumaczenia dokumentów w języku angielskim, duńskim, norweskim oraz szwedzkim).
  4 Kopię podania o pozwolenie na pobyt dziecka, złożonego w Urzędzie d/s Cudzoziemców (Útlendingastofnun).

 

http://www.island.is/polski