AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Styðjum félaga okkar í verkfalli!

verkfalli

AFL Starfsgreinafélag vill ítreka stuðning við verkfallsaðgerðir Eflingar og VR svo og annarra félaga,  sem boðaðar hafa verið.  AFL beinir því til félagsmanna sem starfa kunna utan félagssvæðis AFLs og sinna störfum sem falla undir kjarasamninga þessara félaga og undir boðuð verkföll - að virða löglega boðuð verkföll og sinna ekki þeim störfum sem undir þau falla.

Í verkfalli SGS félaga 2015 bar nokkuð á því að t.d. bílstjórar sem óku á Austurlandi og tilheyrðu t.d. Eflingu, töldu sig ekki þurfa að virða verkfall AFLs.  Það var þá einróma skilningur allra aðildarfélaga Alþýðusambandsins að þó svo að starfsmenn tilheyrðu ekki því félagi sem boðað hafði verkfall - tók verkfallsboðunin til viðkomandi ef hann vann starf sem féll undir verkfallsboðun og á félagssvæði þess félags sem boðað hafði verkfall.

Á mínum síðum AFLs Starfsgreinafélags verður á næstu dögum opnað fyrir móttöku umsókna um styrk úr verkfallsjóði félagsins - vegna þátttöku í verkföllum utan félagssvæðis.