AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Kosning fer hægt af stað - Wolny przebieg głosowania - Slow election returns

Smidur

Þátttaka í kosningum um nýja kjarasamninga er dræm það sem af er.  Opnað var fyrir kosninguna sl. fimmtudag en nú í morgun höfðu aðeins rösk 10% kosið um nýgerðan kjarasamning verslunarmanna og um 7% um kjarasamning Starfsgreinasambandsins.  Alls eru um 3.000 félagsmenn á kjörskrá um þessa tvo samninga.  Kosningaþáttaka AFLs hefur alltaf verið mjög góð og ekki óalgengt að kjörsókn hafi náð 40 - 80% - og eru þetta því nokkur vonbrigði.  Enn er þó eftir vika til að kjósa.  Rétt er að vekja athygli félagsmanna á að það er vont fyrir félagið og samstöðu innan þess að afgreiða kjarasamninga með lítilli þátttöku.  Það er vont hvort heldur kjarasamningar eru samþykktir eða felldir því hvorutveggja er ákvörðun sem félagið tekur og hefur áhrif á afkomu félagsmanna og því brýnt að um ákvörðunina sé samstaða. Kosið er á "mínum síðum"


Głosowanie do nowej umowy zbiorowej przebiega raczej bardzo spokojnie.
Wybory zostały otwarte w zeszły czwartek i do dnia dzisiejszego cechują się niską frekwencją.
Do dzisiaj rana, zaledwie 10% zdecydowało się na oddanie swojego głosu nad nowym układem  zbiorowym dla pracowników handlu ora biurowych, a około 7% pracowników ogólnego rynku pracy. W rejestrze wyborczym dotyczącym tych dwóch umów znajduje się około 3000 członków.
Kampanie wyborcze AFLu na ogół były udane i nierzadko wybory osiągały 40 - 80% frekwencji – dlatego   jest to pewne rozczarowanie. Jednak pozostaje jeszcze tydzień na głosowanie.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż bardzo istotne jest aby podjąć jasną decyzję w sprawie nowych umów ponieważ będą one wpływać na wszystkich członków w nadchodzących latach.
Najważniejszą rzeczą nie jest to, czy umowa zostanie przyjęta, czy odrzucona - najważniejszą rzeczą jest to, aby członkowie byli zjednoczeni za jakimkolwiek wynikiem. Głosowanie odbywa się przez stronę "mínar síður "


This morning only around 10% had voted on the new collective agreement for office-and shop workers and around 7% for general workers (including those in tourism). This is after 3 days of open ballot.  Voting is open till next Tuesday (23rd) and AFL´s leadership is hoping for a much better turnout than this.  Historically AFL has a very high turnout when confirming general contracts - or froom 40 - 80% turnout.  According to leadership -  it´s important to have a clear decision on contracts as they will affect all members for years to come. The most important thing is not if the contract is passed or rejected - the most important thing is that members stand united behind whatever the outcome is. Vote on "mínar síður "