AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Búið að semja!

Hækkun launa þeirra tekjulægstu, kaupmáttaraukning og efnahagslegur stöðugleiki var meginmarkmið Starfgreinasambandsins í kjaraviðræðum við Samtök atvinnulífsins. Þetta markmið hefur að mestu náð fram í þeim kjarasamningi sem undirritaður var í kvöld.

Kjör þeirra sem lægst hafa launin og kaupmáttur þeirra, sem setið hafa eftir í launaþróuninni hækka umtalsvert meira en annarra. Samið er um að taxtar hækki verulega  og öryggisnetið þar með gert tryggara. Samið er til eins árs með möguleika á framlengingu í tvö ár ef efnahagslegar forsendur standast, m.ö.o. að aðrir, þar með talin stjórnvöld, axli einnig ábyrgð í efnahagslífinu þannig að verðbólga og vaxtabyrðin lækki. Þessi atrið geta tryggt kaupmáttaraukningu á samningstímabilinu.

 

Launataxtar hækka frá og með 1. febrúar s.l., um 18.000 krónur, um 13.500 krónur árið 2009 og 6.500 krónur árið 2010. Í samningum er fjallað um fyrstu skref að nýju kerfi veikinda-, slysa- og örorkuréttinda á almennum markaði, en grunnur er nú lagður að nýjum endurhæfingarsjóði aðila vinnumarkaðarins. Veruleg hækkun bóta slysatrygginga launafólks var markmið sem náðist í kjarasamningnum. Dánarbætur til eftirlifandi maka hækka um 31,4% og til barna mun meira. Bætur vegna varanlegrar örorku hækka um 71,2% og dagpeningar vegna tímabundinnar örorku um 65%.

 

 

Önnur markið Starfsgreinasambandsins svo sem um aukin framlög atvinnurekenda í fræðslu- og endurmenntunarsjóði náðist, einnig aukin vernd  launafólks við uppsagnir og að tekið verði markvisst á kynbundnum launamun.

 

Með kjarasamningum, sem Starfgreinasambandið hefur borið hita og þunga af, eru send mikilvæg skilaboð út  í samfélagiðið. Skilaboð um stöðugleika á vinnumarkaði á Íslandi næstu þrjú árin, stöðugleika sem er afar mikilvægur í því óvissuástandi sem við blasir í atvinnu- og efnahagslífinu. Kjarasamningarnir eru til þess fallnir að styrkja íslenska vinnumarkaðinum og um leið tækifæri, ef vel til tekst, til að auka hagvöxt og þar með kaupmátt launafólks. (Af heimasíðu SGS/ www.sgs.is)