AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Vinnumiðlanir - ekki greiða fyrir skráningu!

EuropEinn félagsmanna AFLs hafði samband við skrifstofu félagsins og sýndi auglýsingu frá fyrirtæki sem kallar sig "Smart Jobs" og birtist í visir.is. Þar segir að fyrirtækið hafi nýlega opnað vinnumiðlun í Reykjavík, New York og London - til þess að útvega Íslendingum atvinnu -  aðallega í Englandi. Fyrirtækið rukkar skráningargjald fyrir þjónustuna.

AFL ræddi m.a. við starfsmanna Eures sem er samstarf um vinnumiðlun milli Evrópuríkja og starfar í tengslum við Vinnumálastofnun. Samkvæmt því samtali bera að hafa allan vara á varðandi samskipti við vinnumiðlanir er taka gjald af atvinnuleytanda því að öllu jöfnu eru það fyrirtækin er ráða fólk til vinnu, sem greiða vinnumiðlununum fyrir þjónustuna. Því er rétt að vara félagsmenn AFLs og aðra launþega við að hlaupa eftir tilboðum vinnumiðlana heldur leita ráða hjá Eures á Íslandi.

Því má bæta við að eftirsókn eftir ófaglærðu verkafólki í nágrannalöndunum er mjög lítil enda atvinnuleysi þar vaxandi. Fréttir um að fólk sé að flytja erlendis vegna atvinnu á í flestum tilfellum við um iðnaðarmenn, tæknifólk alls konar, verkfræðinga, heilbrigðisstarfsfólk og annað sérmenntað fólk.

Sjá skýringar um atvinnuleit erlendis

Það er margt sem þarf að athuga ef þú vilt vinna í öðru EES-landi. Hvað þarf að gera áður en lagt er að af stað? Hvaða reglur gilda í nýju landi? Hvaða störf koma helst til greina? Það er ágætt að byrja á að skoða heimasíðu EURES á Íslandi www.eures.is þar má finna upplýsingar um atvinnu erlendis. Einnig er gott ráð að fara á www.eures.europa.eu en þar eru störf auglýst ESB og EES löndunum. Þarr borgar sig að setja bara inn starfsgrein (velur frá lista) og land (undir location). Á þessari síðu er verið að auglýsa eftir fólki frá Evrópska efnahagssvæðinu - þarna auglýsum við t.d. eftir fólki í þau störf sem ekki tekst að manna hér heima. Einnig eru þar upplýsingar um ástand á vinnumarkaði á hverju svæði fyrir sig og upplýsingar um lífs- og vinnuskilyrði. Á síðunni má líka finna adr. Euresráðgjafa >Euresadviser > Setja inn land og svæði. Það getur komið sér vel að hafa samband áður en haldið er utan. Atvinnumöguleikar eru almennt meiri í “gömlu” EES-löndunum frekar en þeim nýju. Það er enn verulegur launamunur milli Íslands og t.d. Póllands. Laun og ýmis annar kostnaður er talinn lægri í Austur Evrópu en hér á landi. Þar af leiðandi eru störf frekar flutt út til þessara landa og verkafólk þaðan laðast að vinnu á Íslandi. Samt eiga Íslendingar a.m.k. fræðilega möguleika á störfum í þessum löndum t.d. útsendir starfsmenn íslenskra fyrirtækja sem flytja starfsemi sína þangað. Launastig er mismunandi og lífskjör. Launabil milli starfsgreina er líka misjafnt. Almennt er hægt að gera ráð fyrir að þar sem launastig er tiltölulega hátt, þar er líka tiltölulega dýrt að lifa. Vinnumarkaður Atvinnuleysið í flestum hinum EES-löndunum er meira en á Íslandi. Þar af leiðandi er mikil samkeppni um störfin og að minnsta kosti jafnmiklar kröfur gerðar til umsækjenda og tíðkast hér á landi. Tækifærin eru mörg, en það er skynsamlegt að setja sér raunhæf markmið.
Hvers konar störf viltu finna, í hvaða landi, til hve langs tíma? Hvað er sérstakt við þína starfsreynslu,  hvað hefur þú fram yfir aðra umsækjendur, hvað getur aukið starfsframa þinn? Leitin að störfum á Evrópska efnahagssvæðinu tekur oftast mið af starfsmenntun og reynslu. Það eru mestar líkur á því að fá störf á þeim grundvelli. Þegar við veljum land skiptir tungumálakunnátta miklu, margir taka líka mið af menningu, loftslagi, lífskjörum o.fl. Það er algengt að útlendingar taki störf sem krefjast minni menntunar en þeir hafa, Íslendingar geta verið í þeim sporum í öðrum EES-löndum.     

Atvinnuleit erlendis 

Gagnlegir tenglar eftir löndum:   

Danmörk:
www.eures.dk
www.jobnet.dk ,
www.workimport.dk,
www.job-guide.dk  ,
www.jonshus.dk/tenglar
www.danmark.dk 
www.norden.org/hallonorden 
http://jobindex.dk   

Noregur:
www.nav.no ,
www.finn.no,
www.jobworld.no  ,
www.norden.org/hallonorden ,
www.manpower.no ,
www.stepstone.no        

Svíþjóð:
http://platsbanken.ams.se  ,
www.dn.se  > jobb ,
www.jobline.se ,
www.jobnet.se  ,
www.smartjobb.nu   ,
www.norden.org/hallonorden   

Bretland:
www.jobcentreplus.gov.uk  ,
www.jobs.ac.uk 
www.jobsunlimited.co.uk

Írland:
www.fas.ie  ,
www.exp.is  ,
www.jobfinder.ie 

Þýskaland:
www.arbeitsamt.de  ,
www.bma.de  ,
www.commarket.de  ,
www.computerwoche.de/karriere  ,
www.dmmv.de  ,
www.job.de  ,
www.jobnet.de  ,
www.jobware.de ,
www.manpower.de  

Austurríki:
www.ams.or.at  ,
www.presse.at  ,
www.kurier.at  ,
www.oon.at ,
http://derstandard.at/karriere,
www.Kleine.co.at,
www.ams.or.at/sfa/txt630.htm (Living and Working in Austria). 

Frakkland:
www.anpe.fr ,
www.annonces-carriers.com ,
www.atoutjob.com ,
www.cadremploi.tm.fr ,
www.cidlemploi.com ,
www.demain.fr ,
www.go.tm.fr 

Spánn:
www.inem.es ,
www.bolsatrabajo.com ,
www.el-mundo.es/nuevaeconomia  ,
www.map.es  ,
www.trabajos.com  ,
www.oficinaempleo.com  ,
 www.oficinaempleo.com  

Ítalía:
www.aleph.it ,
www.comune.torino.it/infogio ,
www.infm.it ,
www.medinforma.it ,
www.min.lavoro.it ,
www.newtech.it/jobonline ,
www.informest.it