AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Orlofsuppbót 2010

Verslunar og skrifstofufólk    19.500 kr
Verkamenn (hótel og veitingast.)  25.800 kr
Iðnaðarmenn   25.800 kr
Sveitafélögin   25.800 kr
Ríkið   25.800 kr
Alcoa Fjarðarál 109.000 kr

Réttur til orlofsuppbótar:
Almenni markaðurinn (verkafólk, iðnaðarmenn og verslunarmenn)
Uppbótin greiðist þann 1. júní miðað við starfshlutfall og starfstíma á árinu, öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum m.v. 30. apríl eða eru í starfi 1. maí

Orlofsuppbót innifelur orlof, er föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum. Áunna orlofsuppbót skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir gjalddaga uppbótanna. 

Starfsmenn hjá sveitarfélögum
Þann 1. maí skal starfsmaður sem er í starfi til 30. apríl fá greidda orlofsuppbót er miðast við fullt starf næstliðið orlofsár. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Þeir starfsmenn sem látið hafa af störfum á orlofsárinu eftir a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) samfellt starf fá greitt hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall. 

Sjómenn fá ekki greidda orlofsuppbót.

Starfsmenn hjá Ríkinu
Þann 1. júní skal starfsmaður sem er í starfi til 30. apríl fá greidda orlofsuppbót, greidd er full uppbót til þeirra sem verið hafa í fullu starfi næstliðið orlofsár. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Þeir starfsmenn sem látið hafa af störfum á orlofsárinu eftir a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) samfellt starf fá greitt hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall.

Alcoa Fjarðarál
Starfsmenn sem starfað hafa 45 vikur í fullu starfi (tímabilið 1. maí – 30. apríl) fá greidda  100% orlofsuppbót með maílaunum, en greitt er  hlutfalslega til þeirra sem verið hafa í hlutastarfi svo og ef unnið er hluta úr ári en látið hefur verið af stöfum eftir a.m.k. 20 vikna starf. Starfsmaður sem lætur af störfum á orlofsárinu eftir 12-19 vikna samfellt starf skal við starfslok fá greidda orlofsuppbót sem reiknast 30% af uppbót. Starfsmenn sem eru í starfi síðustu viku í apríl eða fyrstu viku í maí eiga  rétt á hlutfallslegri orlofsuppbót ( þótt þeir hafi starfað í skemur en 12 vikur).