AFL starfsgreinafélag

Lágmarkslaun

Laun

Lágmarkstekjur fyrir fullt starf, fullar 173,33 unnar stundir á mánuði (40 stundir á viku) skulu vera sem hér segir fyrir starfsmenn 18 ára og eldri sem starfað hafa fjóra mánði samfellt hjá sama fyrirtæki

1. apríl 2019 kr. 317.000 á mánuði.

1. apríl 2020 kr. 335.000 á mánuði.

1. janúar 2021 kr. 351.000 á mánuði.

1. janúar 2022 kr. 368.000 á mánuði.

Mánaðarlega skal greiða uppbót á laun viðkomandi starfsmanna sem ekki ná framangreindum tekjum, en til launa í þessu sambandi teljast allar greiðslur, þ.m.t. hverskonar bónus-, álags- og aukagreiðslur, sem falla til innan ofangreinds vinnutíma.

Laun fyrir vinnu umfram 173,33 stundir á mánuði og endurgjald á útlögðum kostnaði reiknast ekki með í þessu sambandi.


Með vísan í samning milli ASÍ og SA um réttindi hlutavinnustarfsmanna þá eiga þeir jafnframt rétt á lámarkstekjutryggingu í samræmi við starfshlutfall.
Þar sem taxtar eru í einhverjum tilfellum lægri en lámarkstekjutrygging skal það bætt með eftirfarandi hætti


Mánaðarlega skal greiða uppbót á laun viðkomandi starfsmanna sem ekki ná framangreindum tekjum, en til tekna í þessu sambandi teljast allar greiðslur, þ.m.t. hverskonar bónus-, álags- og aukagreiðslur, sem falla til innan ofangreinds vinnutíma. Launauppbót vegna lágmarkstekjutryggingar skerðist ekki vegna samningsbundinnar launahækkunar vegna aukinnar menntunar sem samningsaðilar standa sameiginlega að.
Laun fyrir vinnu umfram 173,33 stundir á mánuði og endurgjald á útlögðum kostnaði reiknast ekki með í þessu sambandi.


Úr eldri samningum

Frá 1. janúar 2014 kr. 214.000 á mánuði.
Frá 1. maí 2015 kr. 245.000 á mánuði.      
Frá 1. maí 2016 kr. 260.000 á mánuði. 
Frá 1. maí 2017 kr. 280.000 á mánuði. 
Frá 1. maí 2018 kr. 300.000 á mánuði