AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka!

Hér viljum við sjá - samfélag fyrir alla. 

AFL starfsgreinafélagAFL starfsgreinafélag
AFL Starfsgreinafélag - Kjaramál

Kjaramál

 

Kjaramál eru einn viðamesti þátturinn í starfsemi stéttarfélags, ásamt því að vera það málefni sem skiptir launafólk hvað mestu máli.

Lesa meira

AFL starfsgreinafélag - Sjúkrasjóður

Heilsa

 

Sjúkrasjóðurinn, starfræktur til að veita félagsmönnum fjárhagslegan stuðning vegna veikinda, slysa eða annarra áfalla.

Lesa meira

AFL Starfsgreinafélag - Orlofssjóður

Orlof

 

Allt launafólk á rétt á orlofi samkvæmt lögum og kjarasamningum, ávinnur sér rétt frá 1. maí til 30. apríl ár hvert.

Lesa meira

AFL Starfsgreinafélag - Menntasjóðir

Menntun

 

Með aðild að AFLi eru félagsmenn aðilar að starfsmenntasjóðum sem samið hefur verið um í kjarasamningum.

Lesa meira

Félagsmenn sem starfa hjá sveitarfélögum athugið!

Kynningafundir um nýgerðan kjarasamning við Samband ísl. sveitarfélaga verða haldnir sem hér segir:

Fim. 26. nóv. kl.16:30 Víkurbraut 4 Hornafirði
Fös. 27. nóv. kl. 16:30 Sambúð Djúpavogi
Mán. 30. nóv. kl. 10:30 Grunnsk. Fáskrúðsfirði
Mán. 30. nóv.  kl 12:45 Grunnsk. Fáskrúðsfirði
Mán. 30. nóv. kl. 16:30 Námsver  Reyðarfirði
Þr. 1. des. kl. 10:00 Leikskólinn Seyðisfirði
Þr. 1. des.  kl 11:00    Íþróttahús Seyðisfirði
Þr. 1. des. kl. 16:30 Lónabraut 4 Vopnafirði
Mið. 2. des. kl. 16:30 Egilsbraut 11 Neskaupstað
Fim. 3. des. kl. 16:30 Miðvangi 2-4 Egilsstöðum

Kynningarbæklingur um kosningar

Úthlutun um jól og áramót

Lokið er úthlutun orlofsíbúða félagsins um jól og áramót. Alls sóttu 50 félagsmenn um 30 úthlutanir. Þar af höfðu 4 fengið úthlutað á liðnum árum og voru því ekki í forgangi. Síðan hefur einn afþakkað íbúðina sem hann fékk úthlutað og tveir afþakkað sæti á biðlista.  Þeir sem sóttu um en fengu ekki íbúð fengu stöðu á biðlista og njóta forgangs ef endurúthlutað verður íbúðum sem skilað er aftur.

Eindagi leigu vegna jóla og áramóta er þriðji desember og í kjölfarið kemur í ljós hvort laust verður í einhverjar af íbúðum félagsins í Reykjavík eða Akureyri yfir hátíðirnar. Þau tímabil verða þá sett í almenna leigu á orlofsvef félagsins.  Á þessum tíma – þ.e. frá 22. Desember til 4. Janúar eru íbúðirnar aðeins leigðar í vikuleigu, þ.e. frá 21. Des – 28. Des og frá 28. Des – 4. Jan.

Allir umsækjendur eiga að hafa fengið bæði SMS skeyti og tölvupóst um hvort þeir fengu úthlutað eða ekki – og þá hvaða stöðu þeir hafa á biðlista v. endurúthlutunar.

Frábæru trúnaðarmanna- námskeiði lokið

Góðir félagar!

Þá er enn einu frábæru trúnaðarmannanámskeiði lokið. Fimmtán manns vítt og breitt af félagssvæðinu og úr hinum ýmsu geirum vinnumarkaðarins sátu námskeiðið, og var gerður góður rómur að. Að þessu sinni var farið í fyrsta hlutann sem var bæði fróðlegur og skemmtilegur, allt í bland. Ekki er við öðru að búast þegar Sigurlaug Gröndal annars vegar sem leiðbeinandi og okkar frábæru trúnaðarmenn leiða hesta sína saman. Ekki má gleyma aðbúnaði námskeiðsins, en segja má að staðarhaldari Staðarborgar í Breiðdal leggi mikinn metnað í að gera vel við okkar fólk í mat og öðrum viðgjörningi þann tíma sem námskeiðið stendur yfir.

Lesa meira

Samið við sveitarfélögin.

Starfsgreinasamband Íslands (SGS) skrifaði undir nýjan kjarasamning við Samband íslenskra sveitarfélaga seint á föstudaginn. Umboð AFLs var hjá SGS og því hefur samningur félagsins við sveitarfélögin 10 á svæðinu verið undirritaður. Samningurinn gildir afturvirkt frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019. Samningurinn felur í sér eftirfarandi launabreytingar:

  • Við upphaf samnings eða 1. maí 2015 hækka launataxtar um 25.000 kr. en þó að lágmarki um 7,7%.
  • Þann 1. júní 2016 hækka launataxtar um 15.000 kr. en þó að lágmarki um 5,5%.
  • Þann 1. júní 2017 kemur inn ný launatafla þar sem bil á milli launaflokka verður leiðrétt í 1,1% á milli flokka, til samræmis við þá niðurstöðu sem samið var um 1. maí 2014.
  • Þann 1. júní 2018 hækka launataxtar um 2%.
  • Sérstök eingreiðsla kemur 1. febrúar 2019 að upphæð kr. 42.500, miðað við þá sem eru í fullu starfi í desember 2018 og enn í starfi í janúar 2019. Greitt er hlutfallslega fyrir þá sem eru í hlutastarfi.
  • Tekjutryggingin hækkar um 86.000 kr. á samningstímanum og verður komin í 300.000 kr. l. maí 2018.
  • Lagfæring var gerð á sérákvæðum sjúkraflutningamanna við sveitarfélagið Hornafjörð.

Þá hækkar desemberuppbót um rétt innan við 21% á samningstímanum og fer í 113.000 kr. í lok samnings og orlofsuppbætur um 23% verða 48.000 kr. í lok samningstímans.
Stefnt er að því að atkvæðagreiðsla hefjist kl. 08:00 þann 1. desember og að henni ljúki á miðnætti 8. desember.
Kynning á samningum fer fram á næstunni. sjá samning

Sérákvæði Sjúkraflutningamanna Hornafirði

Virðing fyrir herbergisþernum

Dignity

Hin síðari ár hefur öryggi herbergisþerna á hótelum vakið alþjóðlega umræðu: þyngri dýnur og rúm, gler, speglar og glansandi yfirborð hafa leitt til erfiðari vinnuskilyrða og aukins álags. Sú tilhneiging að þrýsta niður verði fyrir gistingu hefur valdið því að hótelþrifum er útvistað og atvinnuöryggi hótelþerna hefur minnkað. Afleiðingarnar eru óörugg vinnuskilyrði, lág laun og takmörkuð réttindi.
Hótelgestir vita sjaldnast hvernig það er að þrífa hótel og almenningur er ekki meðvitaður um álagið og óöryggið sem herbergisþernur búa við, sjá meira

AFL vinnur í Félagsdómi

AFL vann í vikunni mál fyrir Félagsdómi gegn Fjarðabyggð. Málsatvik eru þau að tveir starfsmenn Fjarðabyggðar hafa meistararéttindi í iðngrein - sem þó tengist ekki núverandi starfi þeirra, töldu sig eiga kröfu á launaauka í samræmi við menntun sína. Í kafla um símenntun í kjarasamningi AFLs við Samband Sveitarfélaga er tekið fram að meistararéttindi í iðngrein sem þó tengist ekki starfi viðkomandi skulu gefa 2 persónustig eða 4% kaupauka. Þetta er sambærilegt á við þann launaauka sem stúdentspróf gefur.

Lesa meira

VIRK starfsendurhæfingasjóður Vertu á verði!