AFL starfsgreinafélag

Alokacja nieruchomości wakacyjnych

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie procesu i zasad przydzielania domków i apartamentów wakacyjnych w wybranych terminach, na które w celu rezerwacji należy złożyć wniosek zamiast aplikować online. Ogólna zasada dotyczącą rezerwacji apartamentów i domków wakacyjnych AFL jest taka, że członkowie związku mogą osobiście dokonywać rezerwacji online bądź zwrócić się z prośbą
o pomoc bezpośrednio do pracownika związków.
Od reguły tej jest jednak kilka wyjątków.

 1. Alokacja domków wakacyjnych w okresie letnim: Domki wakacyjne AFL są przydzielane zgodnie
  z procesem aplikacyjnym w okresie trwającym zwykle od pierwszego piątku czerwca do ostatniego piątku sierpnia. Każdy domek jest wynajmowany na tydzień, a piątki są dniem wymiany najemców.
 2. Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku: Od kilku lat mieszkania AFL wynajmowane są również w okresie świątecznym. Tej zimy nie odbyło się zebranie w sprawie alokacji mieszkań ponieważ przydziału dokonywano zaraz po otrzymaniu wniosków. Mieszkania wynajmowane są na okres jednego tygodnia w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
 3. Wielkanoc: W tym okresie domki wakacyjne AFL są wynajmowane na okres jednego tygodnia, trwającego zwykle od wtorku poprzedzającego Wielkanoc do pierwszego wtorku po Wielkanocy.

Przydział mieszkań AFL podlega określonym zasadom. Alokacji dokonuje się na ogłoszonym zebraniu,
w którym członkowie związku mogą uczestniczyć i monitorować przebieg losowania.
Pracownicy AFL wykonują prace przygotowawcze w których skład wchodzą:

 1. Sprawdzenie praw członków, którzy ubiegają się o alokację. Członkowie związku muszą opłacać składki członkowskie lub posiadać uprawnienia osób starszych/niepełnosprawnych zgodnie
  z przepisami AFL.
 2. Sprawdzenie, które z osób nie otrzymały przydziału w ciągu ostatnich trzech lat - będą one miały pierwszeństwo przydziału.

Procedura alokacji

Każdy członek AFL może złożyć jeden wniosek podstawowy oraz jeden dodatkowy, co oznacza, że
w rzeczywistości powstaną cztery grupy, na podstawie których będzie odbywał się przydział. Wyróżnia się następujące grupy:

 1. Wniosek podstawowy dla osób z priorytetem.
 2. Wniosek dodatkowy dla osób z priorytetem.
 3. Wniosek podstawowy dla osób bez priorytetu.
 4. Wniosek dodatkowy dla osób bez priorytetu.

Alokacja rozpoczyna się wśród osób, które złożyły wnioski podstawowe z priorytetem. W przypadku, gdy złożonych zostało więcej wniosków na wybrany domek w tym samym terminie, każdy z wniosków otrzymuje losowo wybrany numer, który zostaje wpisany przy nazwisku kandydata. Jeśli więc dana osoba nie zostanie wylosowana i nie otrzyma przydziału na wybrany przez siebie domek, zostaje automatycznie wpisana na listę oczekujących.

Kiedy alokacja wszystkich domków AFL na okres wakacyjny się zakończy, procedura rozpoczyna się na nowo wykorzystując wnioski dodatkowe dla osób z priorytetem. Przydział ten dotyczy domków, które są nadal dostępne. W przypadku, gdy złożonych zostało więcej wniosków na jeden domek, następuje losowanie między wnioskodawcami drugiej grupy oraz osobami wpisanymi na listę oczekujących.

W celu ustalenia pozycji na liście oczekujących losowanie wśród wnioskodawców odbywa się nawet wtedy jeśli wybrany domek nie jest wolny. Zestawienie to zostanie dodane do listy utworzonej
w pierwszej turze przydziału.

Po dwóch turach alokacyjnych, w których brali udział tylko członkowie z priorytetem, pojawia się lista osób oczekujących, które nie zostały wybrane na żadnym etapie losowania.

Cała procedura zostaje powtórzona wśród wnioskodawców bez priorytetu. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę osoby, które złożyły wnioski podstawowe, a następnie brane są pod uwagę wnioski dodatkowe.

Po zakończeniu tych czterech rund zostaje utworzona lista oczekujących ze wszystkich osób, które nie otrzymały przydziału. W związku z tym istnieje możliwość, że każdy z wnioskodawców będzie na dwóch listach oczekujących – na liście dotyczącej wniosków podstawowych i na liście dotyczącej wniosków dodatkowcyh.

Po rozpatrzeniu wniosków, wnioskodawcy, którym przydzielono domek otrzymają wiadomość tekstową (SMS). Po zakończeniu alokacji zarówno osoby, którym przyznano domek, jak i te, którym go nie przydzielono, otrzymają e-mail z bardziej szczegółowymi informacjami. 

Jedyny „czynnik”, który będzie brany pod uwagę przy wyborze członków AFL to informacja, czy dana osoba otrzymała przydział w ciągu ostatnich trzech lat. Chodzi o to, aby przynajmniej raz na kilka lat jak najwięcej osób miało szansę na wynajęcie domku wakacyjnego. Nie bierze się pod uwagę innych czynników; np. czy dana osoba otrzymała kiedykolwiek wcześniej przydział na domek wakacyjny, jak długo dana osoba należy do związku lub jak wysokie są jej składki członkowskie.

W ciągu ostatnich lat AFL otrzymało około 300 wniosków, co dało możliwość zastosowania pewnych rozwiązań w stosunku do większości członków związku. W tym roku wpłynęło 906 zgłoszeń, więc oczywistym jest, że będzie więcej osób, które nie otrzymają przydziału.

Osoby, które otrzymały przydział muszą w ciągu tygodnia uiścić zaliczkę w wysokości 5.000 ISK.
W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie anulowana, a nieruchomość zostanie ponownie przydzielona zgodnie z listą oczekujących. Ostateczny termin płatności za wynajem miją w połowie maja. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie możliwość najmu zostaje anulowana.

Często jest tak, że w jednej rodzinie jest kilka osób, które są członkami AFL i wszystkie one ubiegają się
o przydział na wynajem domku. W związku z tym, iż alokacja jest całkowicie przypadkowa, zdarza się, że czasem więcej niż jedna osoba w rodzinie otrzyma przydział. Ważne jest, aby członkowie jak najszybciej powiadomili AFL, czy zamierzają wykorzystać swój przydział, tak aby inni członkowie związku nie czekali w niepewności.

Członkowie AFL mają całkowity zakaz przekazywania domku komukolwiek innemu zamiast korzystać
z niego osobicie; niezależnie od tego, czy dana osoba jest członkiem związku, czy nie. Może to mieć poważne kosekwencje. AFL zastrzega sobie prawo do zażądania stawki rynkowej czynszu za korzystanie
z domku niezgodnie z regulaminem i może nałożyć na danego członka dodatkowe sankcje.

W ciągu pierwszych dni po alokacji wszyscy wnioskodawcy otrzymają wiadomość. Osoby, które otrzymały przydział dostaną przypomnienie o informacji zwrotnej w przypadku, gdy nie zamierzają
z niego skorzystać (umożliwia to ponowne rozpoczęcie procesu alokacji). Do osób zapisanych na listę oczekujących zostanie wysłana wiadomość z propozycjami obiektów, które są nadal dostępne.
Umożliwia im to zmianę swojego zgłoszenia i rezerwację wolnych domków.

Po upływie terminu wpłaty zaliczki, na stronie internetowej AFL, publikowane są wszystkie dostępne terminy i wtedy członkowie AFL mogą zarezerwować je bezpośrednio przez internet. Natomiast po upływie ostatecznego terminu wpłaty zwykle nie ma nadziei na większe zmiany. Niemniej jednak często zdarza się, że rezerwacje są anulowane – nawet w ostatniej chwili – i wtedy pracownicy dokładają wszelkich starań, by wystawić nieruchomość ponownie do alokacji, która odbywa się zgodnie
z kolejnością zapisaną na liście oczekujących.  

Zasady dotyczące zwrotu kosztów

 1. Zaliczka nigdy nie podlega zwrotowi. Zadatek za wyznaczony okres wynosi 000 ISK i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji. Zasada ta jest konieczna i została wdrożona w tym celu, by żaden członek nie przetrzymywał rezerwacji - i tym samym uniemożliwiał innym osobom skorzystania z przydziału - jedynie po to, by następnie z niego zrezygnować.
 2. Pozostała część wpłaty za wynajem (nie wliczając w to depozytu) zostanie zwrócona
  w przypadku rezygnacji z wyprzedzeniem nie krótszym niż 10 dni. Jeżeli okres wypowiedzenia będzie krótszy, zwrot poniesionych kosztów będzie zależał od tego, czy uda się wynająć domek innej osobie.

Moje strony

Na Moich stronach, członek AFL może na bieżąco śledzić swoją rezerwajcę oraz pobrać umowę najmu za opłacony czynsz. Może również znaleźć tam wykaz wszystkich wiadomości, które zostały do niego przesłane.

Płatności

W celu dokonania przedpłaty należy uiścić rachunek, który pojawi się w bankowości internetowej członka AFL. Nie ma możliwości uiszczenia opłaty przy użyciu karty płatniczej.

Do opłacenia ostatecznej kwoty można użyć karty płatniczej kontaktując się w tym celu z biurem AFL, nawet jeśli rachunek pojawił się już w bankowości internetowej danej osoby.

Obiekt monitorowany

Monitoring wizyjny nieruchomości wakacyjnych Związków zawodowych AFL

W wybranych obiektach wakacyjnych AFL wdrożono monitoring wizyjny z systemem kamer bezpieczeństwa, które zgodnie z prawem zostały odpowiednio oznaczone.

Zgodnie z ustawą nr 90/2018 o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, nadzór elektroniczny musi być uzasadniony, a przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych podlega określonym zasadom. 
Poniżej zostanie przedstawiony cel wdrożenia monitoringu na terenie obiektów wakacyjnych AFL oraz metoda przetwarzania danych.  

 • Cel monitoringu
  • Głównym celem monitoringu jest ochrona bezpieczeństwa członków AFL, ich gości oraz mienia należącego zarówno do nich, jak i do Związków zawodowych AFL.
  • Obejmuje to m.in. sprawdzanie tego, czy osoby nieupoważnione nie mają dostępu do danego obiektu.
  • AFL zastrzega sobie prawo do monitorowania części wspólnych obiektu w celu sprawdzenia poprawności ich użytkowania przez najemców. Należą do nich m.in. parking podziemny, przechowalnia rowerów, pomieszczenie z pojemnikami na odpady.
 • Realizacja
  W obiekcie wakacyjnym AFL w Stakkholt kamery rozmieszczone są na zewnątrz budynku:
  w dwóch miejscach na parterze, w trzech miejscach w parkingu podziemnym, na wszystkich schodach oraz na każdym piętrze na zewnętrznych klatkach schodowych, na których zostały umieszczone dwie kamery. Jedną kamerę zamontowano w pomieszczeniu z pojemnikami na odpady, a drugą w przechowalni sprzętu i rowerów. W sumie 19 kamer.
 • Przechowywanie danych

Wszystkie kamery są zawsze ustawione na nagrywanie. Materiał przechowywany jest przez okres 90 dni, a następnie automatycznie usuwany. Zapisane nagrania są przechowywane na serwerze należącym i obsługiwanym przez AFL, co gwarantuje brak dostępu do nagrań osobom do tego nieupoważnionym.

 • Dostęp do nagrań
  Tylko dwóch pracowników AFL ma dostęp do nagrań z kamer bezpieczeństwa. Osoby te nie mogą oglądać nagrań z monitoringu bez określonego powodu i zobowiązani są do prowadzenia rejestru wszystkich nagrań oglądanych na serwerze. W przypadku gdy przegląd nagrania ma związek z konkretną osobą, należy powiadomić tę osobę o podjęciu takich czynnościach
  i przedstawić celowość tych działań. 
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
  Pracownicy, którzy mają dostęp do nagrań z monitoringu będą prawdopodobnie oglądać przez krótki czas losowo wybrane nagrania z kamer bezpieczeństwa na terenie obiektu. Monitoring ten nie będzie skierowany na konkretną osobę, dlatego też nie podlega obowiązkowi zgłoszenia.
 • Prawa osób monitorowanych

Osoby monitorowane mają prawo dostępu do nagrań na których się znajdują, chyba że interesy osób trzecich mają znaczenie nadrzędne. Ponieważ materiał z nagrań nie będzie przeglądany
w żaden zorganizowany sposób i nie będzie prowadzona ewidencja osób znajdujących się na nagraniach, uważa się, że jakiekolwiek dalsze przetwarzanie informacji dotyczące konkretnych osób nie będzie miało miejsca. Jeśli natomiast zajdzie potrzeba kontroli ruchu, np. wokół określonego mieszkania, będzie to traktowane jako przetwarzanie danych osobowych osób przebywających w  danym miejscu w określonym czasie i zostaną one poinformowane
o zaistniałej sytuacji.

 • Osoby, które mają dostęp do informacji

AFL nie udostępnia nagrań z monitoringu osobom trzecim, chyba że prawo na to zezwala. Jeżeli policja zażąda materiałów w związku z prowadzonym dochodzeniem, AFL zapewni pełny dostęp do żądanych nagrań. Natomiast jeśli dana osoba uważa, że np. jej samochód został uszkodzony w parkingu podziemnym budynku i zażąda wglądu do zapisu z kamery monitoringu, nie uzyska takiego pozwolenia. Zamiast tego pracownik AFL obejrzy nagranie z kamery i powiadomi policję, jeśli uzna, iż materiał wyraźnie wskazuje na to, że samochód został uszkodzony. Prośba policji
o udostępnienie nagrania zostanie spełniona.

 • Strona odpowiedzialna i prawo do odwołania

Dyrektor administracyjny AFL odpowiada za instalację i obsługę kamer bezpieczeństwa oraz za  to, by proces przetwarzania materiałów pochodzących z monitoringu wizualnego był zgodny
z prawem i przepisami. Jeżeli członek AFL uważa, że poprzez działanie systemu naruszone zostały jego prawa, proszony jest o skontaktowanie się ze związkowym Inspektorem ochrony danych w celu uzyskania porady.

Unemployed? - Bezrobotny? - Atvinnulaus?

This information website is intended to help those who have lost their jobs, who struggle, and want to improve their prospects in the job market.

Poniższa strona informacyjna ma na celu pomóc osobom, które straciły pracę, a które być może borykają się z problemami i chcą poprawić swoje możliwości na rynku pracy.

Hér eru teknar saman upplýsingar sem gagnast þeim sem hafa misst vinnuna, sem glíma við erfiðleika og vilja bæta stöðu sína á vinnumarkaði.

UNEMPLOYED? - BEZROBOTNY? - ATVINNULAUS?

Należy powstrzymać łamanie prawa na rynku pracy

JednoPrawoW programie telewizyjnym Kveik przedstawiono sytuację na rynku pracy, a szczególnie łamanie prawa w stosunku do pracowników z zagranicy. Przytoczono przykłady patologii w islandzkim społeczeństwie; poważnej kradzieży poborów, bardzo poważnych wykroczeń związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy, złego traktowania pracowników przez przedsiębiorstwa, co nawet można podciągnąć pod pewnego rodzaju handel ludźmi.

Bardzo ważnym jest przypomnienie, iż zagraniczni pracownicy wnoszą  wiele do społeczeństwa jak również to, że wzrost dóbr na Islandii w ostatnim okresie w dużej mierze jest ich zasługą poprzez pracę i szacunek do niej. To właśnie ci nasi członkowie mają prawo do korzystania z równości na rynku pracy oraz przepisów zagwarantowanych w umowach zbiorowych. Zadaniem i obowiązkiem związków zawodowych jest zapewnienie tego, aby przepisy i regulaminy wobec tej grupy pracowników były dotrzymane i przestrzegane.

Związki zawodowe w ostatnich latach wskazywały również na negatywny rozwój na islandzkim rynku pracy, pakazany w pragramie  Kveik. Można przytoczyć już nie dziesiątki ale setki przykładów na to. Łamanie prawa dotyczy tysięcy zagraniczynych pracowników. Zrzeszenie związków zawodowych i związki przynależne do niego, w celu wsparcia tych członków oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów związanych z prawami, zwiększyło przepływ informacji oraz kontrolę w zakładach pracy. Związki zawodowe  starają się również wprowadzić zmiany do przepisów mówiących o łańcuchowej odpowiedzialności podatkowej.

Uzyskane rezultaty niestety nie wystarczają. Należy wysłać do pracodawców i całego społeczeństwa jasną i wyraźną informację: łamanie prawa na rynku pracy oraz wykorzystywanie pracowników zagranicznych musi zastać wyeliminowane na wszystkie możliwe sposoby. Leży to w interesie naszych członków i wszystkich ludzi pracy, jak również w interesie zdrowego społeczeństwa i ogólnego rynku pracy. Wielką  odpowiedzialność za to ponosi również rząd i parlament.

 • Należy przygotować wyraźne przepisy i kary pieniężne za kradzież poborów oraz innych wykroczeń przeciwko pracownikom. Należy sporządzić przepisy związane z łańcuchową odpowiedzialnością podatkową i powiedzieć „nie“ dla ciągłych zmian w rejestrze przedsiębiorstw i zakładów pracy. Należy zapewnić to, aby pracodawcy nigdy nie mogli zyskać na łamaniu prawa pracowniczego, a wręcz przeciwnie, aby na tym bardzo tracili finansowo.
 • Należy skoordynować i rozszerzyć kontrolę pracy na terenie całego kraju. Sposobem na to będzie współpraca następujących jednostek, których to dotyczy: biuro pracy, kontrola pracy, urząd skarbowy, pracownicy gmin i policja wraz ze związkami zawodowymi. Prowadzone będą ukierunkowane działania na różnych terenach i w różnorodnych zakładach pracy w celu wyłapania wszystkich niedokładności i wstrzymania łamanie przepisów. Każda sprawa zostanie zakończona, a osoby odpowiedzialne pociągnięte do odpowiedzialności tak jak i zrzeszenie pracodawców.
 • Należy zapewnić to, aby ci w stosunku do których złamane zostało prawo otrzymali stosowną pomoc i wsparcie, nie tylko ze strony związków zawodowych, również od całego społeczeństwa. Mamy przykłady na braki w tym temacie.

Zrzeszenie związków zawodowych i związki należące do niego występuje z żądaniem współpracy do rządu i parlamentu.

Zlikwidujmy w każdy możliwy sposób łamanie przepisów na rynku pracy oraz kradzież poborów! 

W przypadku wskazówek i uwag, informacje na powyższy temat znajdują się na stronach:

https://www.asi.is/stefna-asi/einn-rettur-ekkert-svindl/abending/

https://www.ekkertsvindl.is/#hafasamband

https://www.ekkertsvindl.is/english-polski

Zwiększenie składek do funduszy emerytalnych

Z dniem 1.czerwca 2017r  wkład pracodawców do funduszy emerytalnych pracowników  wzrośnie o 1,5% i wynosić będzie 10%.

Minimalna składka wpłacana do funduszu emerytalnego łącznie wynosić będzie 14%, a oto jej podział: składka pracownika 4% zarobków brutto, dopłata pracodawcy 10%.

Pracownicy mają możliwość wyboru sposobu rozdysponowania podwyższonego dodatku:                          
1. umieszczenia go na indywidualnym koncie emerytalnym przewidzianym w umowie z funduszem emerytalnym ogólnego programu emerytalnego,
 2. lub w ogólnym systemie emerytalnym.

Jeśli dodatek zostanie umieszczony jako indywidualne oszczędności w ogólnym programie emerytalnym - ubezpieczenie od niepełnosprawności itp., wzrośnie proporcjonalnie. Wtedy jednak dodatek nie jest dziedziczony. 

W celu uzyskania informacji na temat wpływu wzrostu wpłacanej składki na uzyskane prawa emerytalne i wysokość swiadczeń można znaleźć na stronach islandzkich gwarantowanych funduszy emerytalnych. Pełną listę można znaleźć na stronie: https://www.lifeyrismal.is/is/lifeyrisgattin