AFL starfsgreinafélag

Ríkismennt - reglur

Úthlutunarreglur Starfs-og símenntunardeildar Ríkismenntar SGS*


Almennt um skilyrði fyrir umsókn vegna einstaklingsstyrkja:

 1. Félagsmaður sem unnið hefur fullt starf í a.m.k. 6 mánuði af síðustu 24, þar af 2 mánuðir af síðustu 12 og greitt til aðildarfélags Ríkismenntar á þeim tíma á rétt á stuðningi til náms.
 2. Við ákvörðun upphæðar er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða meira gefur fulla styrkupphæð.
 3. Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila ásamt reikningi/kvittun til viðkomandi stéttarfélags. Umsókn um styrk þarf að berast viðkomandi stéttarfélagi innan 12 mánaða frá því að námi/námskeiði lauk.
 4. Félagsmaður sem hverfur frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum, heldur rétti sínum til styrks enda komi hann aftur til vinnu eftir starfshlé og skal þá eiga rétt á greiðslu í samræmi við reglur.
 5. Foreldrar í fæðingarorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
 6. Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.
 7. Áunnin réttindi félagsmanna innan Ríkismenntar SGS, Landsmenntar, Starfsafls, Sjómenntar, Sveitamenntar og Starfsmenntasjóðs verslunar-og skrifstofufólks haldast óbreytt þrátt fyrir flutning á milli aðildarfélaga/deilda sjóðanna.

Styrkur til hvers félagsmanns skal samanlagt aldrei vera hærri en  kr. 130.000*  á hverju almanaksári nema þegar um er að ræða styrk vegna aukinna ökuréttinda þar sem veittur er sérstakur styrkur.

ATH. Áréttað er að einstaklingur hefur 6 mánuði til að skila innumsókn eftir að hann hættir að vinna og verður að vera félagsmaður þegar hann greiðir námskeiðskostnaðinn.


Hlutfall styrks af heildarkostnaði fer að öllu jöfnu eftir samhengi starfs viðkomandi og þess náms sem sótt er um styrk til ásamt því að taka tillit til aðkomu þeirrar stofnunar sem félagsmaður starfar hjá. Við það mat skal hafa eftirfarandi til grundvallar:

 • Þegar um er að ræða nám sem einstaklingur/félagsmaður ákveður að taka að eigin frumkvæði og er í beinu samhengi við starf viðkomandi er sjóðnum heimilt að styrkja viðkomandi um allt að 90% af kostnaði við námið.
 • Ef um er að ræða almennt og viðurkennt nám sem leggja má til grundvallar undir annað starfstengt nám s.s. nám við öldungadeild eða viðurkennda fræðslustofnun (tungumálanám, tölvunám eða annað almennt nám) er sjóðnum heimilt að styrkja viðkomandi allt að 75% af kostnaði við námið.
 • Félagsmenn eiga rétt á styrk vegna aukinna ökuréttinda að upphæð kr. 130.000.- Hver einstaklingur getur einungis fengið slíkan styrk einu sinni.
 • Veittir eru einstaklingsstyrkir vegna frístunda-/tómstundanámskeiða og er endurgreiðsla vegna þeirra 75% af kostnaði en aldrei hærri en kr. 30.000.- á ári og dregst jafnframt af heildarupphæð einstaklingsstyrks. (*f.o.m. 1. janúar 2018)
 • Félagsmenn sem ekki hafa nýtt sér rétt sinn síðustu þrjú ár, eiga rétt á styrk allt að kr. 390.000.-* fyrir eitt samfellt nám/námskeið skv. reglum sjóðsins. Ferðakostnaður vegna náms getur að hámarki orðið kr. 130.000.- sem hluti af kostnaði náms/námskeiðs í þessu tilviki. (*f.o.m. 1. jan. 2018)

 


Styrkir til félagsmanna á sjúkradagpeningum

Félagsmenn sem taka sjúkradagpeninga skulu halda réttindum til styrks í allt að 6 mánuði eins og réttindi voru við starfslok. 


Styrkir vegna íslenskunáms
Félagsmenn sem hafa annað móðurmál en íslensku geta sótt um allt að 90% endurgreiðslu vegna 150 stunda íslenskunáms eftir mánaðar félagsaðild.


Styrkir til kaupa á hjálpartækjum fyrir lestrar-og ritstuðning.
Hægt er að sækja um allt að 90% styrk vegna kaupa á hjálpartækjum ætluðum til stuðnings við lestur og skrift. Heildarstyrkur miðast við hámarksupphæð skv. almennum reglum sjóðsins eða kr. 130.000.-


Ferða- og dvalarstyrkir *

Þeir einstaklingar sem þurfa að sækja styrkhæft nám/námskeið um langan veg eiga rétt á stuðningi við ferða- og dvalarkostnað. Um er að ræða einstaklingsstyrk og sótt er um á sérstöku eyðublaði.
Styrkir eru afgreiddir af viðkomandi stéttarfélagi í umboði Ríkismenntar.
Reglur um sérstaka ferða-og dvalarstyrki:
• Akstur 50% af almennu kílómetragjaldi eins og það er ákveðið hverju sinni skv. taxta ferðakostnaðarnefndar.
• Ekki er tekið þátt í ferðakostnaði vegna aksturs sem er innan við 12 km frá námskeiðsstað eða skóla.
• Varðandi akstur og flug er alltaf gert ráð fyrir að menn velji ódýrustu leiðina.
• Flug: Heimilt er að niðurgreiða kostnað um allt að 75% af hverju flugfargjaldi.
• Gisting: Heimilt er að niðurgreiða hverja gistinótt á hótelum/gistiheimilum um að hámarki kr. 6.000.- þó aldrei hærra en 75% af verði gistingar pr. sólarhring.
Ferða-og dvalarstyrkir eru afgreiddir sér, en dragast frá hámarki einstaklingsstyrkja
Endurnýjaðar reglur gilda f.o.m. 1. júlí 2013.
Síðast breytt í nóvember 2018 (Frítt í Hvalfjarðargöng)


Endurskoðun
Ef félagsmaður telur sig eiga rétt á styrki til starfsmenntunar, en er hafnað um styrk af viðkomandi stéttarfélagi, þá getur félagsmaður vísað umsókn sinni til stjórnar Ríkismenntar SGS til afgreiðslu.

*Reglur þessar geta tekið breytingum samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni.
Síðasta breyting tók gildi 1. janúar 2009 en þá var ákveðið að greiða út styrki um leið og viðkomandi félagsmaður legði inn umsókn ásamt reikningi/kvittun vegna náms/námskeiða (gr. 3)
*Breyting gerð 1. janúar 2011 - sérstakur styrkur kr. 180.000.-
*Breyting gerð 1. janúar 2013 - tómstundastyrkir 75%, hámark kr. 20.000.- og sérstakir ferða- og dvalarstyrkir
*Breyting gerð 1. júlí 2013 á reglum um sérstaka ferða-og dvalarstyrki
*Breyting gerð 1. júní 2015 á hámarki einstaklingsstyrkja
*Breyting gerð 1. janúar 2016 á ávinnslu réttinda.
*Breyting gerð 1. janúar 2018 á ávinnslu réttinda.

*Breyting gerð 1. janúar 2020á ávinnslu réttinda.