AFL starfsgreinafélag

Desemberuppbót

Starfshópar og upphæðir desemberuppbótar


Starfshópur    2020       -         (2019)
Verslunar og skrifstofufólk   94.000 kr.
Verkamenn (þ.m.t. hótel og veitingast.)      94.000 kr.
Iðnaðarmenn   94.000 kr.
Sveitarfélögin  118.750 kr.
Ríkið   94.000 kr.
Alcoa Fjarðarál                       (260.000 kr.)
Starfsmenn á bændabýlum   94.000 kr.
Starfsmenn við línu og net

  94.000 kr.


Réttur til desemberuppbótar:


Almenni markaðurinn (verkafólk, iðnaðarmenn og verslunarmenn).
45 vikur í fullu starfi (á almanaksárinu) gefa rétt til 100% desemberuppbótar, en greitt er hlutfallslega ef unnið er hluta úr ári eða hafi starfsmaður verið í hlutastarfi. Starfsmenn sem eru í starfi fyrstu vikuna í desember eiga rétt á hlutfallslegri uppbót svo og þeir sem starfað hafa samfellt í 12 vikur eða lengur á árinu.
Greiða skal desemberuppbót eigi síðar en 15. desember.
Þetta ákvæði gildir einnig fyrir starfsmenn sem starfa við beitingu og uppstokkun.


Starfsmenn hjá sveitarfélögum.
Starfsmaður í fullu starfi fær greidda fulla desemberuppbót þann 1. desember. Fullt starf í þessu tilfelli er 100% starf 1. janúar – 30 nóvember. Þeir starfsmenn sem verið hafa í hlutastarfi eða starfað hluta úr ári fá greitt miðað við starfshlutfall og starfstíma þó þannið að þeir hafi starfað samfellt a.m.k. frá 1. september það ár. Jafnfram fá þeir greitt hlutfallslega sem hætt hafa stöfum á árinu eftir a.m.k. 6 mánaða samfellt starf.


Starfsmenn hjá Ríkinu
Starfsmaður sem eru við störf fyrstu viku nóvembermánaðar fær greidda desemberuppbót þann 1. desember. Greitt er hlutfallslega til  starfsmanna sem verið hafa í  hlutastarfi eða starfað hafa hluta úr ári. Jafnfram fá þeir greitt hlutfallslega sem hætt hafa stöfum á árinu eftir a.m.k. 3 mánaða (13 vikur) samfellt starf.


Alcoa Fjarðarál
45 vikur í fullu starfi (á almanaksárinu) gefa rétt til 100% desemberuppbótar, en greitt er hlutfallslega ef unnið er hluta úr ári eða hafi starfsmaður verið í hlutastarfi. Starfsmenn sem eru í starfi síðustu viku í nóvember eða fyrstu viku í desember eiga rétt á hlutfallslegri uppbót svo og þeir sem starfað hafa samfellt í 12 vikur eða lengur á árinu. Greiða skal desemberuppbót með nóvemberlaunum.


Sjómenn
Ekki hefur verið samið um greiðslu desemberuppbótar fyrir sjómenn.


Starfsmenn á bændabýlum.

Desemberuppbót er sú sama og á almenna markaðnum. Heimilt er þó að greiða desember- og orlofsuppbót jafnharðan óski starfsmaður eftir því, enda sé gengið frá því í ráðningarsamningi. Ofan á mánaðarlaun kemur þá hlutfall af desember- og orlofsuppbót miðað við full starf 173,33 klst. á mánuði. Á árinu 2020 kr. 80,56 á klukkustund.