AFL starfsgreinafélag

Kjarasamningar ýmissa starfshópa

AFL Starfsgreinafélag hefur gert stofnanasamninga við ýmis fyrirtæki og stofnanir. Fjallað er um „Fyrirtækjasamninga” í t.d. 5. kafla aðalkjarasamnings AFLs / SGS við SA. Tilgangur fyrirtækjasamninga er að auka ávinning starfsmanna og fyrirtækis með t.d. styttingu vinnutíma með sömu framleiðni eða hækkun launa með aukinni framleiðni. Frumkvæði að gerð fyrirtækjasamnings getur komið frá starfsmönnum eða forráðamönnum fyrirtækis en leita skal samráðs við samningsaðila, þ.e. AFL.


Samningar
Alcoa Samningur 2015 - 2020
Bændasamtökin SGS og BI 2015 - 2018
Eddu Hótel Samningur 2019
Fiskimjölsverksmiðjur 2011   Viðbót fiskimjölsverksmiðjur 2014   Fiskimjölsverksmiðjur 2017
Kjarasamningur við Landsamband smábátaeiganda og Samband smærri útgerða 2019
Smábátar. Kjarasamningur milli SSÍ, FFSÍ, VM og LS 2012
Ákvæðisvinna við línu og net, AFL og Hrollaugur 2019
Grandi og AFL, samningur vegna bónus 2015
Vinnustaðarsamningur milli MS og SGS /AFL 2017
Ríkissamningur (--> stofnanasamningar)
--> Stofnanasamningur HSA og AFLs 2017
--> Menntaskólinn á Egilsstöðum - ræsting 2017
--> Skógrækt ríkisins 2014
--> Veðurstofan 2014
--> SGS og Vegagerðarinnar 2017
--> Umhverfisstofnun og vatnajökulsþjóðgarður 2017
Tímaskrift við loðnu/síldarfrystingu - SVN
Landsvirkjunar SGS samningur 2011, Landsvirkjun og SGS viðbót. 2014, Landsvirkjun SGS 2015
Kjarasamningur NPA og SGS 2015 - 2018
Samningur  um Stórframkvæmdiir milli SA og ASÍ
Skinney SF 20