AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

 

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Verðhækkun á flugi með Erni frá Höfn

Verð á flugávísunum með Flugfélaginu Erni sem AFL selur hækkar í dag í kr. 16.400.  Þetta er veruleg hækkun en að sögn flugfélagsins er hækkunin vegna verulegra hækkana á eldsneyti.  Verð á þessum flugávísunum hefur verið kr. 13.500 í nokkuð langan tíma og hefur félaginu tekist að halda verðinu niðri með því að kaupa mikið magn í hvert sinn.  

Laus tímabil í orlofshúsum komin á vefinn

Orlof 2022

 

Þau tímabil í orlofshúsum AFLs í sumar sem ekki fóru í úthlutun félagsins eru nú laus til bókunar á orlofsvef félagsins.  Það eru allnokkur tímabil laus og þá aðallega fyrripart júní og seinnipart ágústmánaðar. 

Það er ennþá talsvert laust á Einarsstöðum. Á Illugastöðum er aðeins laus ein vika snemma í júní og ein síðast í ágúst. Í Ölfusborgum er aðeins síðasta vikan í ágúst laus. Í Minniborgum eru lausar vikur í ágúst og svo ein í júní. Í Brekkuskógi er ekkert laust. Í Svignaskarði er fyrsta vikan í júní laus.  Í Birkihlíð er síðasta vika sumarsins laus. Á Glaðheimum er ein vika um miðjan júní laus og svo tvær síðustu vikur sumarsins.  Í þurranesi eru tvær vikur lausar í júní og svo síðasta vika sumarsins.  Það er talsvert laust í Klifabotni í Lóni og þá aðallega seinnipart sumars en ein vika í júní.

Ef byggja má á reynslu fyrri ára þá verður nánast 100% nýting á húsum félagsins í sumar og því rétt að félagsmenn bóki sem fyrst.  Bókað er á orlofsvef félagsins á "mínum síðum" á www.asa.is 

Aðalfundur AFLs skorar á stjórn Eflingar að axla forystuhlutverk sitt og koma á sátt á skrifstofu félagsins

Stjornarfundur2022

Fjöldauppsagnir starfsmanna Eflingar Stéttarfélags í Reykjavík ganga þvert gegn grundvallarsjónarmiðum verkalýðshreyfingarinnar. Verkalýðshreyfingin hefur barist fyrir því í áratugi eða allt frá upphafi að launafólk gjaldi ekki skoðana sinna eða málflutnings með atvinnumissi og við gerum skýra kröfu til almennra launagreiðenda að þeir mismuni starfsmönnum ekki eða hafi afskipti af þeim vegna stjórnmálaskoðana eða aðildar að stéttarfélögum.

Verkalýðshreyfingin hefur og gert kröfu um að hópuppsagnir séu örþrifaráð fyrirtækja í vanda – örþrifaráð sem ekki sé gripið til fyrr en önnur úrræði séu fullreynd og þá í samráði við Vinnumálastofnun og viðkomandi verkalýðsfélög. Ljóst er að fréttum að ekkert slíkt samráð var haft og engin tilraun gerð til að ná sátt á vinnustaðnum áður en gripið var til þess að segja upp öllu starfsfólki.

Efling er eitt stærsta verkalýðsfélag landins og hefur í áratugi verið í forystu í kjarabaráttu verkafólks. Þúsundir félagsmanna leita til félagsins í hverjum mánuði með margvísleg vandamál en með þeirri miklu starfsmannaveltu sem verið hefur hjá félaginu liðin ár – hefur gríðarleg sérfræðiþekking glatast og finna önnur verkalýðsfélög fyrir því - þar sem félagsmenn Eflingar leita orðið til annarra félaga eftir ráðgjöf og aðstoð.

Aðalfundur AFLs Starfsgreinafélags hvetur stjórn Eflingar til að draga uppsagnir starfsmanna til baka og axla forystuhlutverk sitt með því að koma á sátt á vinnustaðnum – félaginu og hreyfingunni allri til farsældar.

 

Ofangreind ályktun var samþykkt á aðalfundi AFLs Starfsgreinafélags 23. apríl 2022.

Ályktun frá framkvæmdastjórn Starfsgreinasambands Íslands

Verdbolga2022

 
Framkvæmdastjórn lýsir yfir þungum áhyggjum af vaxandi verðbólgu sem bitnar hvað harðast á láglaunafólki. Útlit er fyrir að húsnæðisverð og hækkun hrávöruverðs muni hafa áframhaldandi áhrif á hækkandi verðlag. Að mati Starfsgreinasambandsins hafa stjórnvöld misst tökin á húsnæðismarkaðinum sem meðal annars hefur orðið til þess að verðbólga fer áfram vaxandi og mælist nú 7,2%. Húsaleiga og húsnæðiskuldir heimilanna í landinu hafa hækkað gríðarlega sem og matarverð.

Afar mikilvægt er að stjórnvöld bregðist við með hagsmuni launafólks í huga. Framkvæmdastjórn Starfsgreinasambandsins skorar á stjórnvöld að beita sér fyrir því að afleiðingar af breyttum ytri aðstæðum bitni ekki harðast á láglaunafólki í landinu og kjörum þess.

AFL tekur upp "barneignastyrki" til félagsmanna

newborn

Á aðalfundi AFLs sl. laugardag var samþykkt að taka upp "barneignastyrki" til félagsmanna.  Félagsmenn geta því sótt um "barneignarstyrk" við fæðingu eða ættleiðingu skv. reglum félagsins. Einnig er veitt aðstoð við fósturlát eða andvana fæðingu - ef meðganga hafði staðið lengur en 18 vikur. Fullur barneignastyrkur er kr. 150.000.

Til að fá fullan fæðingarstyrk þarf  viðkomandi að hafa verið greiðandi félagsmaður í að lágmarki 12 mánuði fyrir barnsburð og af launum sem nema að lágmarki lágmarkslaunum skv. kjarasamningum. Af lægra starfshlutfalli eða styttri félagsaðild greiðist hlutfallslegur styrkur.  Ekki er greiddur barneignarstyrkur ef félagsaðild er skemmri en sex mánuðir fyrir barnsburð.

Einnig er hægt að sækja um styrk vegna ættleiðingar barns undir 12 ára aldri enda hafi verulegur kostnaður verið ættleiðingunni samfara.

Ef báðir foreldrar eru félagsmenn fá báðir fullan styrk og ef um tvíburafæðinu er að ræða greiðist tvöfaldur styrkur.

Reglugerðarbreyting Sjúkrasjóðs kemur á heimasíðu félagsins á næstu dögum.  Unnt verður að sækja um fæðingarstyrk á "mínum síðum" á www.asa.is síðar í þessari viku en verið er að setja styrkinn upp í kerfi félagsins.

Ath. - barneignastyrkur gildir frá síðustu áramótum þannig að félagsmenn sem eignast hafa börn frá áramótum eru hvattir til að sækja um síðar í vikunni.

einn rettur logo 002            VIRK starfsendurhæfingasjóður     vertuaverdi